Στον βρεφονηπιακό σταθμό μας λειτουργούν τα εξής:

 

  • Βρεφικό (από 6 μηνών έως 18 μηνών)

  • Μεταβρεφικό (από 18 μηνών έως 24 μηνών)

 

 

 

  • Προ-Προνηπιακό Μικρό (από 2 ετών έως 3 ετών)

  • Προ-Προνηπιακό Μεγάλο (από 3 ετών έως 4 ετών)

 

 

 

 

Στο νηπιαγωγείο μας λειτουργούν τα εξής:

  • Προνηπιακό (από 4 έως 5 ετών)

  • Νηπιαγωγείο (από 5 ετών έως 6 ετών) - Με άδεια του Υπουργείου Παιδείας