Κύρια πηγή μάθησης για την προσχολική ηλικία αποτελεί το παιχνίδι, μέσα από το οποίο το παιδί εκφράζεται, δημιουργεί και κοινωνικοποιείται. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο σχολείο μας οργανώνονται ώστε να έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και η μάθηση να προκύπτει με οικείο και φυσικό τρόπο. Σε ένα κατάλληλο με πλούσια ερεθίσματα περιβάλλον τα παιδιά θέτουν προβληματισμούς, κάνουν υποθέσεις, πειραματίζονται, αξιολογούν και ανακαλύπτουν βιωματικά τη γνώση. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται με διαθεματικότητα, την ολιστική δηλαδή αντίληψη της γνώσης μέσα από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς και γνωστικά αντικείμενα, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος (ανθρωπογεννές – φυσικό), οι κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, η δραματική τέχνη, τα εικαστικά, η μουσική και η τεχνολογία. 

 

        Βασική επιδίωξη μας είναι να ακολουθήσουμε ένα δομημένο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με κατάλληλες δραστηριότητες για την ανάπτυξη τόσο των γνωστικών, όσο και των κοινωνικών - συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών μας όπως:

 

Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση. Το παιδί θα καταφέρει να γνωρίσει τον εαυτό του, τα όριά και τις ικανότητές του, να ελέγξει το σώμα και τη συμπεριφορά του, να αυτοεξυπηρετείται, να εκφράζει τις απόψεις του και να τις τεκμηριώνει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αυτενεργεί.

 

Δεξιότητες επικοινωνίας. Το παιδί θα καθοδηγηθεί να αντιληφθεί τα όρια και τους κανόνες που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις, να μάθει να ακούει και να κάνει διάλογο, να δέχεται και να ακολουθεί κανόνες, να σέβεται και να δέχεται διαφορετικές απόψεις, να συνεργάζεται και να μοιράζεται με τους άλλους, να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον που ζει, να δείχνει ενσυναίσθηση και σεβασμό στις ανάγκες των άλλων.

 

Αναπτύσσει  πρωτοβουλίες. Το παιδί  μέσα σε οργανωμένο περιβάλλον συνειδητοποιεί την αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας, κυριαρχώντας και ελέγχοντας παράλληλα τον εαυτό του. Μαθαίνει να συμπεριφέρεται σωστά, να εργάζεται, να βοηθά, να δέχεται τη βοήθεια που του προσφέρεται, να πειθαρχεί και να προχωρεί στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.

 

Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων. Το παιδί θα εξασκηθεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να επιδεικνύει υπομονή και επιμονή, να βελτιώσει τις δυνατότητες προσαρμογής του, να ελέγχει τις παρορμήσεις του και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με αισιοδοξία και ελπίδα.

 

Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων. Το παιδί θα ξεπεράσει φοβίες, εμμονές, εξαρτήσεις, το άγχος της αλλαγής περιβάλλοντος και της καθημερινής ρουτίνας και την προσκόλληση σε συγκεκριμένα άτομα.

 

Διαφορετικότητα και ιδιαιτερότητες. Το παιδί θα ενθαρρυνθεί να κατανοεί και να σέβεται τη διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητες των άλλων και να βοηθά όσους έχουν ανάγκη.

 

        Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν, να συζητούν και να επιχειρηματολογούν, να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, να διαμορφώνουν κώδικα συμπεριφοράς και να υιοθετούν υγιεινούς τρόπους ζωής!!!