Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

 

        Βασική αρχή μας  είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού και η διαμόρφωση πλούσιου περιβάλλοντος με ερεθίσματα, ποικίλες και δυναμικές ευκαιρίες για εποπτεία και αυτενέργεια. Το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό προσφέρει τις γνώσεις του στους μικρούς μας φίλους μέσα σε κλίμα οικογενειακής αγάπης, χαράς και απόλυτου σεβασμού της μοναδικότητας κάθε παιδιού, δημιουργώντας  ιδανικές συνθήκες, για να επιτευχθούν οι νοητικοί, γνωστικοί, κοινωνικοσυναισθηματικοί, ψυχοκινητικοί στόχοι της Προσχολικής Αγωγής. Όμως το βασικό μας εργαλείο πρέπει να είναι το παιχνίδι. Παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι….και ποτέ να μην το ξεχνάμε!!! Το παιχνίδι είναι το κίνητρο και το εργαλείο. Παρατηρούμε προσεκτικά και δεχόμαστε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανάγκες κάθε παιδιού. Αυτές είναι οι χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες είναι οδηγός μας για κάθε πρόγραμμα και διδασκαλία. Γνωρίζουμε καλά πως η μάθηση έρχεται φυσικά και αποτελεσματικά μόνον όταν οδηγείται από το ενδιαφέρον και τη χαρά των παιδιών. Τότε και μόνο αναπτύσσεται η ευελιξία, το κριτικό πνεύμα και τελικά η σκέψη. 

 

        Οι δραστηριότητες μέσα κι έξω από την τάξη βασίζονται στην αρχή ότι η γνώση αρχίζει με την περιέργεια και εξελίσσεται με τον πειραματισμό και την έρευνα. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, η σωματική εξάσκηση, οι εκδρομές, οι επισκέψεις, οι παραστάσεις, η μουσική και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι αναπόσπαστο μέρος του ακαδημαϊκού μας προγράμματος που είναι βασισμένο στις ανάγκες κάθε ηλικίας. Η οικολογία, οι τέχνες και η επικοινωνία μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, αναπτύσσονται σε συνδυασμό με την κριτική μάθηση και σκέψη. 

 

          Στο σχολείο μας αγκαλιάζουμε όχι μόνο το παιδί αλλά και την οικογένεια του. Φροντίζουμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, αφού για τα πρώτα και πολύ καθοριστικά χρόνια της ζωής του θα είμαστε οι συμπαιδαγωγοί-συνοδοιπόροι του. Για να επιτύχουμε όμως το καλύτερο για τα παιδιά μας επενδύουμε τα μέγιστα στο ανθρώπινο δυναμικό μας: σταθεροί, έμπειροι συνεργάτες, εξαιρετικοί παιδαγωγοί,  μα πάνω από όλα άριστοι άνθρωποι !!!