Βρεφονηπιακός Σταθμός

Αρτέμιδος 18 με Οινόης,  Γλυφάδα
Tηλέφωνα: 210-8945909
E-mail:
lilospito@gmail.com

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Από Βούλα

Μέσω Βουλιαγμένης: στρίβουμε αριστερά στο φανάρι του Αγίου Νικολάου, κατηφορίζουμε την λεωφόρο (Αρτέμιδος), περνάμε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και μετά από δύο διασταυρώσεις στο αριστερό σας χέρι γωνιακά βρίσκεται το σχολείο μας.

Από Ελληνικό

Μέσω Βουλιαγμένης: στρίβουμε δεξιά στο φανάρι του Αγίου Νικολάου, κατηφορίζουμε την λεωφόρο (Αρτέμιδος), περνάμε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και μετά από δύο διασταυρώσεις στο αριστερό σας χέρι γωνιακά βρίσκεται το σχολείο μας.

Νηπιαγωγείο

Καποδιστρίου 16, Γλυφάδα

Tηλέφωνα: 210-8945909
E-mail:
lilospito@gmail.com

 

Από Βούλα

Μέσω Βουλιαγμένης: στρίβουμε αριστερά στο φανάρι του Αγίου Νικολάου, κατηφορίζουμε (Αρτέμιδος), στρίβουμε αριστερά στο τρίτο στενό (Καποδιστρίου) και στον αριθμό 16 βρίσκεται το νηπιαγωγείο μας.

Από Ελληνικό

Μέσω Βουλιαγμένης: στρίβουμε δεξιά στο φανάρι του Αγίου Νικολάου, κατηφορίζουμε (Αρτέμιδος), στρίβουμε αριστερά στο τρίτο στενό (Καποδιστρίου) και στον αριθμό 16 βρίσκεται το νηπιαγωγείο μας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Your details were sent successfully!